เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสโอเอส คลีนแอนด์แคร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือผู้ให้บริการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาและอุปกรณ์คุณภาพสูงปลอดภัยต่อมนุษย์ รวมทั้งวิธีการพ่นฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆและป้องกันสุขภาวะของบุคลากรและผู้ใช้บริการในพื้นที่ของท่านยาวนานถึง 14 วัน อีกทั้งยังมีน้ำยาแบบ food grade สำหรับพื้นที่ประกอบอาหาร

SOS-AboutUs