ตู้พ่นฆ่าเชื้อ

อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อพื้นที่พิเศษ

อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่สำหรับพื้นที่พิเศษ ราคา 500,000 THB (ราคานี้รวมน้ำยาฆ่าเชื้อและค่าบริการในการติดตั้ง)

อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อพื้นที่โรงงาน

อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่สำหรับโรงงานหรือแคมป์คนงาน ราคา 35,000 THB (ราคานี้รวมน้ำยาฆ่าเชื้อ)


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เอสโอเอส คลีนแอนด์แคร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 088-795-0953 หรือ 092-952-2265