น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ

  • ผลิตภัณฑ์ SILVER NANO สกัดจากแร่เงินบริสุทธิ์ 99.99% มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด แบคทีเรียและ เชื้อรา โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสามารถป้องกันเชื้อในบริเวณที่เข้าปฏิบัติการพ่นแล้วถึง 14 วัน (อ้างอิง : เลขที่คำขออนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เลขที่ 2030000666) โดยผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา เลขที่ใบอนุญาต อย.วอส.203/2563 ซึ่งผ่านการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อโรค จากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติกและรับรองประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) และเชื้อไวรัสโคโรน่า Porcine coronavirus (Porcine epidemic diarrhea virus; PEDV) ฆ่าเชื้อ และ ป้องกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจและผิวมนุษย์
  • ผลิตภัณฑ์ Natural Disinfectant ซึ่งผ่านเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (อ้างอิง : รหัสเลขที่ 12010005) ได้รับ อย.และเป็น Food Grade

สเปรย์ซิลเวอร์ นาโน

สูตรน้ำแร่ สำหรับใช้กับร่างกาย สามารถฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่ 30 วินาที ขึ้นไป และคงความสะอาดปลอดเชื้อยาวนานปกป้องตลอดวัน ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจและไม่ระคายเคืองผิวหนัง

(ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยา เลขที่ใบอนุญาตอย.วอส.203/2563)

ขนาด100 ml ขนาด 300 ml


น้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์ นาโน

น้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์ นาโนสำหรับอาคารบ้านเรือน สามารถฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่ 30 วินาที ขึ้นไป และคงความสะอาด ยาวนานถึง 14 วัน บน พื้นผิวแข็ง ตามผลการตรวจสอบการเคลือบพื้นผิวเพื่อปกป้องความสะอาดของพื้นที่ ท่านจึงสามารถวางใจ หากมีผู้แพร่เชื้อรายใหม่เข้าสู่พื้นที่ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซิลเวอร์ นาโน แล้ว

(ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยา เลขที่ใบอนุญาต อย.วอส.203/2563)

ขนาด 5 ลิตร ขนาด 20 ลิตร


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เอสโอเอส คลีนแอนด์แคร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 088-795-0953 หรือ 092-952-2265