ค่าสินค้าและบริการ

อัตราค่าบริการประจำ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564


อัตราค่าน้ำยาฆ่าเชื้อและบริการพร้อมใช้งาน เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เอสโอเอส คลีนแอนด์แคร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 088-795-0953 หรือ 092-952-2265