อุปกรณ์จำเป็นตามสถานการณ์

Standard Q COVID-19 Ag Test

เครื่องมือแพทย์เพื่อวินิจฉัยภายนอกร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยรายบุคคลแบบตรวจกรอง แบบตรวจหาแอนติเจน

(ใบรับรองเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ เลขที่ T 6300042)

ขนาด 1 กล่อง (25 Test) ราคา 290 บาท
ขนาด 1 ลัง (750 Test) ราคา 260 บาท


อุโมงค์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่สำคัญ

เราสามารถออกแบบและจัดทำอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นสำคัญให้เหมาะกับ บรรยากาศของสถานที่สำคัญของท่าน และฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่ ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจและไม่ระคายเคืองผิวหนัง

ราคา 25,000 บาท พร้อมส่งและติดตั้ง แถม Freeน้ำยาฆ่าเชื้อขนาด 20 ลิตร


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เอสโอเอส คลีนแอนด์แคร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 088-795-0953 หรือ 092-952-2265