SOS ได้รับความไว้วางใจจากคณะบริหารของ บริษัท ฤทธา จำกัด

ในขณะที่เกิดการระบาดหนักบริเวณแคมป์คนงาน SOS ได้รับความไว้วางใจจากคณะบริหารของ ฤทธา ให้ปฏิบัติการณ์ในพื้นที่  รวมถึงการวางระบบความสะอาดต่างๆในพื้นที่