THUR โครงการหมู่บ้านจัดสรรค์

ขอขอบคุณลูกค้าโครงการหมู่บ้านจัดสรรค์ THUR LADPRAO ที่ไว้วางใจให้บริษัท เอสโอเอส คลีนแอนด์แคร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำการพ่นฆ่าเชื้อ