ทีมงาน SOS Clean & Care ปฏิบัติภาระกิจฆ่าเชื้อในพื้นที่วัดพระศรีฯ

กราบขอบพระคุณพระ อัตตะ อนาลโย (หลวงพี่ต๋อย) ที่กรุณา พาทีมงาน SOS Clean & Care ปฏิบัติภาระกิจฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆบริเวณวัดพระศรีฯ ซึ่งเป็นที่ตรวจเชื้อฟรี จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างยิ่งเพราะคนรวมตัวกันเยอะประสานการเข้าพื้นที่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย คุณส้ม อมรา และทีมงาน Fitztrips.com และขออนุโมทนาบุญ