พ่นฆ่าเชื้อไวรัส ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้บริหาร บริษัท SOS Clean&Care Service International จำกัด เข้าพ่นฆ่าเชื้อไวรัส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยได้รับอนุญาต จากทางวัดให้ทำการสร้างบุญครั้งนี้ (มูลนิธิหลวงพ่อวิริยัง ได้ซื้อน้ำา เพื่อฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณวัด และวัดต่างๆทั่วประเทศ)   ซึ่งวัดนี้เป็นโบราณสถานที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีโบราณวัตถุอันเป็นที่หวงแหนของชาวไทยอยู่ภายในมากมาย ทางวัดได้พิจารณาแล้วว่าผลิตภันฑ์ของเราปลอดภัยต่อบุคคลและสิ่งของต่างๆในวัด